HOUSE CAPTAIN
2017-18
SAPPHIRE HOUSE

RISHABH GOYAL (X-A)
HOUSE CAPTAIN

PRIYANSHI CHIMNANI (IX-A)
HOUSE VICE CAPTAIN

ADITYA VIJWANI (VIII-A)
JR. CAPTAIN

NAVYA SAINI (IV-A)
JR. VICE CAPTAIN

RUDRAKSH KAPOOR (V-B)
SUB JR. CAPTAIN

SANIYA JAGGI GUWALANI (VIII-C)
SUB JR. HOUSE CAPTAIN
RUBY HOUSE

BHAVESH CHANDEL (X-A)
HOUSE CAPTAIN

SHOURYA JAIN (IX-C)
HOUSE VICE CAPTAIN

AASHNA KAKKAR (VIII-C)
JR. CAPTAIN

PARAS MANGWANI (VI-C)
JR. VICE CAPTAIN

SANKALP SHARMA (IV-B)
SUB JR. CAPTAIN

BABLEEN KAUR BINDRA (V-B)
SUB JR. VICE CAPTAIN
TOPAZ HOUSE

AYUSH GAUTAM (X-B)
HOUSE CAPTAIN

SUKHMEET SINGH (IX-B)
HOUSE VICE CAPTAIN

DUANSHI CHAWLA (VIII-C)
JR. CAPTAIN

SANSKRITI SHARMA (VII-A)
JR. VICE CAPTAIN

DIVYA AGARWAL (V-C)
SUB JR. CAPTAIN

PARTH CHAUHAN (IV-A)
SUB JR. VICE CAPTAIN
EMERALD HOUSE

NAMAN AGGARWAL (X-A)
HOUSE CAPTAIN

SHREYA SINGH (IX-C)
HOUSE VICE CAPTAIN

APOORV SHARMA (VIII-C)
JR.CAPTAIN

PRIYAL YADAV (VII-B)
JR.VICE CAPTAIN

ANUSHREE GUPTA (V-C)
SUB JR.CAPTAIN

KABEER SAGAR (IV-B)
SUB JR.VICE CAPTAIN
2016-17
2015-16
2014-15