HOUSE CAPTAIN
2018-19
SAPPHIRE HOUSE

SAUMYA TRIPATHI (X-C)
HOUSE CAPTAIN

NIPUN KULSHRESHTHA (IX-C)
HOUSE VICE CAPTAIN

DIYA GUPTA (VIII-B)
JR. CAPTAIN

SHREYA SHARMA (VII-C)
JR. VICE CAPTAIN

HARSH VERMA (V-C)
SUB JR. CAPTAIN

KRATIGYA BANSAL (IV-B)
SUB JR. HOUSE CAPTAIN
RUBY HOUSE

HEMANT CHAURASIA (X-B)
HOUSE CAPTAIN

BHOOMIKA CHAHAR (IX-B))
HOUSE VICE CAPTAIN

VAISHNAVI CHAUHAN (VIII-A)
JR. CAPTAIN

PARAS MANGWANI (VI-C)
JR. VICE CAPTAIN

PALANSHA SINGHAL (V-C))
SUB JR. CAPTAIN

DIVYAN JAIN IV-A
SUB JR. VICE CAPTAIN
TOPAZ HOUSE

SUKHMEET SINGH (X-B)
HOUSE CAPTAIN

SHREYA NARANG (IX-A)
HOUSE VICE CAPTAIN

PAYAL JAIN (VIII-C)
JR. CAPTAIN

KRISHNA PORWAL (VII-B)
JR. VICE CAPTAIN

KANIKA AGARWAL (V-C) )
SUB JR. CAPTAIN

ABHINAV THAKUR (IV-C)
SUB JR. VICE CAPTAIN
EMERALD HOUSE

PRATEEK KHANDELWAL (X-A))
HOUSE CAPTAIN

PAYASVANI RAINA (IX-C)
HOUSE VICE CAPTAIN

ABHINAV GAUTAM (VIII-A)
JR.CAPTAIN

KRISHNA KHANDELWAL (VII-A))
JR.VICE CAPTAIN

SIDRA KHAN (V-B)
SUB JR.CAPTAIN

YASH SHRIVASTAV (V-C)
SUB JR.VICE CAPTAIN
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15