USM
2017-18


PRATYUSH SHARMA (X-C)
PRESIDENT


PRAKHAR SINGH (IX-B)
SECRTARY


NIHARIKA ASNANI (IX-C)
TREASURER
2016-17