DISCIPLINE INCHARGE
2018-19


OM KUMAR DARYANI (X-A)


SATYAM SHARMA (X-A)


VISHAKHA MUDGAL (X-A)


PRAKHAR SINGH (X-B)


VIDUSHI KAUSHAL (X-B)


ADITYA JAIN (X-C)


SHIVANGI SINGHAL (IX-A)


CHAHAK AGARWAL (IX-B)


SANSKRITI GUPTA (IX-C)


KAVYA AGARWAL (IX-B)


SHUBHI SEGHAL (IX-C)


YASHWANT SINGH (IX-C)
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15