TOPPERS
Toppers 2017-2018
Class-10 (2017-2018)


RIYA MITTAL
96.2%

SAMARTH GOEL
95.6%

VANSHIKA AGARWAL
94.6%

AZMA REHMAN
94.6%

AYUSHI CHAUDHARY
94.6%

UNNATI SHARMA
94.2%

ARSHIYA PATEL
94%

RISHABH GOYAL
93.4%

PRIYANSHI AGARWAL
92.6%

EKTA GOYAL
92.4%

VIDUSHI MITTAL
92%

BHAVESH CHANDEL
91.8%

AYUSHI AGARWAL
91.8%

UMANG SAINI
91.6%

RITIKA KAPOOR
91.4%

PRATHAM AGARWAL
91.4%

ARPIT JAIN
90.6%

SHUBHIKA SINGHAL
90.6%

AYUSH AGARWAL
90.4%

SHRUTI AGARWAL
90.4%

TUSHAR KR. SHARMA
90.2%

SARTHAK KULSHRESHTHA
90.2%

ADITI SHARMA
90%

NAMAN AGARWAL
90%
Toppers 2016-2017
Toppers 2015-2016
Toppers 2014-2015
Toppers 2013-2014
Toppers 2012-2013
Toppers 2011-2012
Toppers 2010-2011